x
ue-logo

(+48 58) 303 18 78

dostępni pn-pt 9:00-17:00

Zrealizowaliśmy projekty

BIURO TURYSTYKI AKTYWNEJ KOMPAS Sp. z o.o.  realizuje projekt pn.

„Wdrożenie innowacji procesowej w działalności dotyczącej organizacji turystyki poprzez zakup oprogramowania do cyfrowego, zautomatyzowanego obiegu dokumentów”

Celem projektu jest zaspokojenie ważnych i pilnych potrzeb Wnioskodawcy, które są związane ze zwalczaniem skutków pandemii COVID-19, m.in. odbudowanie pozycji na rynku B2B po pandemii COVID-19 i wdrożenie rozwiązań cyfrowych zmniejszających wrażliwość na sytuacje pandemiczne na tym rynku, odbudowanie pozycji na rynku B2C po pandemii COVID-19 i wdrożenie rozwiązań cyfrowych zmniejszających wrażliwość na sytuacje pandemiczne na tym rynku oraz dostosowanie do wzrostu konkurencyjności rynku w wyniku pandemii COVID-19 poprzez zmniejszenie kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa w oparciu o rozwiązania cyfrowe.

Powyższe potrzeby zostaną zaspokojone poprzez wdrożenie rozwiązania cyfryzacyjnego (nowych modułów oprogramowania autorskiego) i wprowadzenia wynikających z tego wdrożenia innowacji procesowych. W wyniku realizacji projektu zmniejszone zostaną negatywne skutki pandemii COVID-19, a spółka zwiększy swoją odporność na przyszłe epidemie chorób zakaźnych u ludzi.

Planowane efekty: Poprzez wdrożenie rozwiązania cyfryzacyjnego Biuro Turystyki Aktywnej Kompas Sp. z o.o. odbuduje pozycje na rynku B2B, B2C oraz zmniejszy koszty operacyjne.

Efektem tego będą 3 innowacje procesowe polegające na innowacyjnym procesie obsługi klientów B2B z cyfrową, zautomatyzowaną, bezpośrednią interakcją z końcowymi odbiorcami usług, innowacyjnym procesie obsługi klientów B2C z wysokim poziomem bezpieczeństwa danych osobowych i cyfrowym obiegiem dokumentów zawierających dane wrażliwe oraz innowacyjnym procesie obiegu dokumentów wewnętrznych z automatycznym tworzeniem dokumentów cyfrowych i wielopoziomową kontrola dostępu do danych.

Wartość projektu: 295 900,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 251 515,00 zł


BIURO TURYSTYKI AKTYWNEJ KOMPAS

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

realizuje projekt:

,,Odbudowa potencjału firmy Biuro Turystyki Aktywnej Kompas poprzez inwestycje zmierzające do wzrostu poziomu ekoinnowacji i cyfryzacji przedsiębiorstwa oraz dywersyfikacji działalności”

Celem projektu jest:  

- zwiększenie poziomu cyfryzacji w przedsiębiorstwie poprzez wdrożenie jednego rozwiązania polegającego na cyfryzacji procesów w przedsiębiorstwie. Zakup i wdrożenie ogólnodostępnego na rynku oprogramowania do wysyłki SMS.

- zwiększenie poziomu eko innowacji w przedsiębiorstwie poprzez wdrożenie jednego rozwiązania proekologicznego. Założenie instalacji fotowoltaicznej wraz z ładowarką samochodową.

- zwiększenie odporności na przyszłe kryzysy, zdobywanie odporności i zdobywanie nowych przewag konkurencyjnych. Wdrożenie jednej nowej usługi tj. organizacja jednodniowych imprez na terenie zewnętrznym takich jak festyny, pikniki itp. Zakup dodatkowego wyposażenia kuchennego umożliwiającego realizację dużej liczby posiłków oraz przygotowanie zaplecza bufetowego, które umożliwi zewnętrzne serwowanie posiłków

- zwiększenie odporności na przyszłe kryzysy, zdobywanie odporności i zdobywanie nowych przewag konkurencyjnych, co wymaga również unowocześnienia składników majątku trwałego i wyposażenia sanitarnego. Odbudowa przedsiębiorstwa po pandemii tj. unowocześnienie pomieszczeń pobytowych poprzez zakup zestawów łazienkowych składających się z nowych szafek, umywalek, baterii zarówno prysznicowych jak i umywalkowych. Zakup suszarek elektrycznych do rąk do łazienek ogólnodostępnych co będzie miało znaczenie w połączeniu z planowaną organizacją pikników jak i maksymalnym wykorzystaniem energii elektrycznej, związana z rozbudowa fotowoltaiki.

Planowane efekty: Efektem będzie przywrócenie możliwości świadczenia usług turystycznych przez firmę, a także rozpoczęcie świadczenia zupełnie nowego rodzaju usług.

Wartość projektu: 226 537,46 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 158 576,22 zł