ue-logo

(+48 58) 303 18 78

dostępni pn-pt 9:00-17:00

KONTAKT

TELEFON ALARMOWY

używany w czasie dojazdów i powrotów z obozów

+48 602 60 90 10

Biuro Turystyki Aktywnej KOMPAS Sp. z o.o.
ul. Asesora 72
80-119 Gdańsk

tel./fax 58 303 18 78
e-mail: biuro@kompas.pl

NIP: 583-286-21-05

Wpis do rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników
Turystycznych Wojewody Pomorskiego nr 191

Maciej Sokołowski

właściciel

Kuba Marjański

dyrektor

Michał Boniec

z-ca dyrektora ds. kluczowych projektów

Agnieszka Cheba

HR, Product Manager Obozów Interkamp


Agnieszka Zielińska

Kierownik Działu Sprzedaży

Małgorzata Baumann

Kierownik Działu Organizacji

Katarzyna Szymala

Specjalista ds. rozliczeń

(faktury, płatności)

Karolina Stenka

Z-ca kierownika Działu Sprzedaży

Przemysław Burczyk

Specjalista ds. turystyki i logistyki

Mateusz Słomkowski

Specjalista ds. turystyki i logistyki

Karolina Lubiejewska

Specjalista ds. administracji