Pakiet ochronny - Gwarancja Aklimatyzacji

 

Pakiet Ochronny AKLIMATYZACJA jest dodatkową usługą, pozwalającą znacząco zmniejszyć konsekwencje finansowe ponoszone przez Uczestnika w przypadku rezygnacji z imprezy już po jej rozpoczęciu.

1. Opłata za Pakiet Ochronny AKLIMATYZACJA jest niezależna od ceny imprezy i wynosi 150 zł.

2. Pakiet Ochronny AKLIMATYZACJA obejmuje imprezy organizowane bezpośrednio przez BTA KOMPAS (wg informacji przy opisie imprezy oraz przy zwieraniu umowy-zgłoszenia).

3. Pakiet Ochronny AKLIMATYZACJA można nabyć nie później niż w momencie zakupu imprezy, przy czym wymagana jest wpłata zaliczki oraz pozostałych wpłat wg terminów określonych w umowie-zgłoszeniu. 

4. Pakiet Ochronny AKLIMATYZACJA pozwala na zwrot wpłaconej kwoty ceny imprezy pomniejszonej proporcjonalnie do ilości dni które Uczestnik wykorzystał, bez konieczności wskazywania jakiejkolwiek przyczyny rezygnacji, jak również dochodzenia przez Biuro co było tego przyczyną.

5. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z transportu organizowanego przez Biuro, kwota dopłaty za powrót również zostanie zwrócona.