ue-logo

(+48 58) 303 18 78

dostępni pn-pt 9:00-17:00

Regulamin Promocji Piątek na Wypasie!

Jak skorzystać z promocji?
PIĄTEK NA WYPASIE to cotygodniowa mega promocja na wybrane obozy.  Rezerwując obóz objęty naszą promocją możesz zgarnąć  wypasione gadżety, dojazd na obóz lub zajęcia fakultatywne GRATIS!  Sprawdzaj co tydzień w PIĄTEK nasz funpage BTA KOMPAS i zgarniaj promocję NA WYPASIE :) 

Regulamin promocji Piątek na Wypasie. 
1. Promocja „Piątek na Wypasie” (zwana dalej promocją) obejmuje wszystkich klientów BTA Kompas, którzy od piątku od godziny 10.00 do poniedziałku do godz.09.00 zarezerwują wskazany w promocji obóz i powołają się na hasło promocji "Piątek na Wypasie".
2. O obowiązującej promocji klient dowiaduje się poprzez oficjalny funpage BTA KOMPAS (Facebook), newsletter, a także telefonicznie w Dziale Obsługi Klienta. 
3. Warunkiem skorzystania z cotygodniowych promocji „Piątek na Wypasie” jest rezerwacja wskazanego  w promocji obozu dokonana poprzez: 1) formularz zgłoszeniowy/telefonicznie/osobiście w siedzibie Biura Kompas,  2) zawarcie umowy,  3) uiszczenie zaliczki zgodnie z Warunkami Uczestnictwa, 4) powołanie się na hasło promocji „Piątek na Wypasie” przy dokonywaniu rezerwacji. 
4. W promocji na wybrany obóz klient otrzymuje gratis: firmowy gadżet/zajęcia fakultatywne/dojazd na obóz/rabat o określonej kwocie podanej w promocji. 
5. Gadżety dodawane do rezerwacji objętych promocją klient otrzymuje podczas trwania obozu. 
6. W przypadku gdy obóz objęty promocją nie odbędzie się klient ma prawo bezpłatnie  zmienić w danym sezonie tematykę lub termin obozu na inny, zachowując jednocześnie prawo do skorzystania z promocji.
7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie postanowienia wynikające z Ogólnych Warunków Uczestnictwa Biura Turystyki Aktywnej Kompas Sp. z o.o oraz danej oferty.
8. Wzięcie udziału w promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz oferty.